Główna Kontakt Zamówienie Cennik
 
 
 

Co to jest preparat Viagra?

Preparat Viagra to niebieskie tabletki o kształcie zaokrąglonego wielokąta, które zawierają substancję czynną syldenafil (25, 50 lub 100 mg). W jakim celu stosuje się preparat Viagra? Preparat Viagra jest stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji (zwanych czasami impotencji) u dorosłych mężczyzn, polegających na niezdolności do uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia (erekcji) w stopniu wystarczającym dla osiągnięcia satysfakcjonującego stosunku płciowego. Warunkiem skuteczności preparatu Viagra jest stymulacja seksualna. Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Jak stosować preparat Viagra?

Zalecana dawka preparatu Viagra to 50 mg przyjmowane w zależności od potrzeb około godzinę przed aktywnością seksualną. Jeśli preparat Viagra jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania leku może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia leku niezależnie od posiłku. W zależności od skuteczności i działań niepożądanych dawkę leku można zwiększyć maksymalnie do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg. Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby lub cięźkim zaburzeniem czynności nerek powinni rozpocząć leczenie od dawki 25 mg. Maksymalna zalecana częstotliwość stosowania to jeden raz na dobę. Jak działa preparat Viagra? Substancja czynna preparatu Viagra, syldenafil, należy do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiesterazy 5 (PDE5). Syldenafil hamuje enzym fosfodiesterazy, który normalnie powoduje rozpad substancji znanej pod nazw± cyklicznego GMP (cGMP). Podczas normalnej stymulacji seksualnej cGMP jest produkowany w pr±ciu, gdzie powoduje rozkurcz mięśni gładkich ciał jamistych (corpora cavernosa), pozwalający na większy napływ krwi do ciał jamistych, co wywołuje erekcję. Hamując rozpad cGMP, preparat Viagra przywraca prawidłowy wzwód. W tym celu potrzebna jest jednak nadal stymulacja seksualna.

Jak badano preparat Viagra?

Preparat Viagra badano w czterech głównych badaniach z udziałem 1690 pacjentów w wieku 19-87 lat, u których jego działanie porównywano z placebo (leczenie obojętne) w okresie od 12 do 26 tygodni. W dwóch z powyższych badań zastosowano stałe dawki (pacjenci przyjmowali 25, 50 lub 100 mg), w dwóch pozostałych dawki były zmienne (początkowo pacjenci przyjmowali 25 mg i w ©EMEA 2006 2/2 zależności od odpowiedzi na leczenie mogli przyjąć na 50 mg lub 100 mg). Ponadto przeprowadzono badania u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego i u pacjentów z cukrzycą. Wyznacznikiem skuteczności była zdolność do uzyskania i utrzymania erekcji. Informacje zapisywano w specjalnym kwestionariuszu wypełnianym w domu, stosując system oceny o skali pięciopunktowej (w którym 5 oznacza najlepszy wynik).

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Viagra zaobserwowano w badaniach?

We wszystkich badaniach preparat Viagra okazał się znacznie bardziej skuteczny niż placebo. Wyniki kwestionariusza dotyczące pytania, jak często pacjent był w stanie odbył stosunek seksualny, wahały się od 2 w przypadku braku leczenia do 3 lub 4 w przypadku przyjmowania preparatu Viagra 50 mg. W badaniach z zastosowaniem stałej dawki odsetek pacjentów zgłaszających poprawę erekcji wynosił 62% (25 mg), 74% (50 mg) oraz 82% (100 mg) w porównaniu z 25% pacjentów, którzy przyjmowali placebo.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Viagra?

Najczęstsze działania niepożądane (u więcej niż 1 pacjenta na 10) to ból głowy i zaczerwienienie twarzy. Pełny wykaz wszystkich zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Viagra przedstawiono w ulotce dla pacjenta. Preparatu Viagra nie powinny stosować osoby nadwrażliwe (uczulone) na syldenafil lub którykolwiek składnik preparatu, i u których nie jest wskazana aktywność seksualna (np. mężczyźni z ciężkimi chorobami układu krążenia, jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Preparatu Viagra nie powinni także przyjmować pacjenci, którzy doznali utraty widzenia spowodowanej zaburzeniami przepływu krwi do nerwu w gałce ocznej (NAION, czyli niedokrwienna przednia neuropatia nerwu wzrokowego). Przeciwwskazane jest przyjmowanie preparatu Viagra z azotanami (leki stosowane w leczeniu dławicy piersiowej). Ponieważ preparatu Viagra nie badano na pacjentach z ciężką niewydolnością wątroby, niedociśnieniem (niskim ciśnieniem krwi), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia sercowego (ataku serca), dlatego też nie powinni oni go stosować. Preparatu Viagra nie można stosować u pacjentów z dziedzicznymi chorobami oka, takimi jak retinitis pigmentosa.

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Viagra?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zdecydował, że korzyści ze stosowania preparatu Viagra przewyższają ryzyko związane z leczeniem mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Viagra do obrotu.

Inne informacje o preparacie Viagra:

W dniu 14 września 1998 r. Komisja Europejska przyznała firmie Pfizer Limited pozwolenie na dopuszczenie preparatu Viagra do obrotu ważne na terytorium całej Unii Europejskiej. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu odnowiono dnia 14 września 2003 r.  

kAMAGRA Plus

   
  Tel.500618564
 
 
 
 
Viagra - od 30zł
Viagra
Viagra: Producent Pfizer Zamów
Cialis - od 40zł
Cialis
Cialis: Producent - Eli Icos Zamów
Levitra - od 40zł
Levitra
Levitra: Producent - Bayer. Zamów
Kamagra - od 20zł
Kamagra
Producent Ajanta Pharma Zamów
Kamagra PLUS - od 30zł
Kamagra Plus
Plus: Producent Ajanta Pharma Zamów
 

W ofercie naszej apteki online: viagra, cialis, kamagra, wiagra, levitra, kamagra plus. copyright (c) 2007 Viagra Priap.pl. all rights reserved.