Główna Kontakt Zamówienie Cennik
 
 
 

Co to jest Levitra?

Levitra ma postać okrągłych, pomarańczowych tabletek i zawiera substancję czynną wardenafil (5, 10 lub 20 mg).

W jakim celu stosuje siê preparat Levitra ?

Preparat Levitra jest stosowany w leczeniu zaburzeń erekcyjnych (zwanych czasami impotencją) u dorosłych mężczyzn, polegających na niezdolności do uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia (erekcji) w stopniu wystarczającym dla osiągnięcia satysfakcjonuj±cego stosunku płciowego. Warunkiem skuteczności preparatu Levitra jest stymulacja seksualna. Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

Jak stosować preparat Levitra?

 Zalecaną dawkę preparatu Levitra jest 10 mg, przyjmowane w trakcie lub bez posiłku, na około 25 do 60 minut przed rozpoczęciem aktywności seksualnej. Początek działania preparatu Levitra może być opóźniony, jeżeli lek przyjmuje się wraz z posiłkiem wysokotłuszczowym. W zależności od skuteczności i działań niepożądanych dawkę leku można zwiększyć maksymalnie do 20 mg lub zmniejszyć do 5 mg. Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek powinni rozpocząć leczenie od dawki 5 mg. Maksymalna zalecana częstotliwość stosowania to jeden raz na dobę.

Jak działa preparat Levitra ?

Substancja czynna preparatu Levitra, wardenafil, należy do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiestaryzy 5 (PDE5). Wardenafil hamuje enzym fosfodiestyrazy, który normalnie powoduje rozpad substancji znanej pod nazwą cyklicznego GMP (cGMP). Podczas normalnej stymulacji seksualnej cGMP jest produkowany w pr±ciu, gdzie powoduje rozkurcz mięśni gładkich ciał jamistych (corpora cavernosa), pozwalający na większy napływ krwi do ciał jamistych, co wywołuje erekcję. Hamując rozpad cGMP, Levitra przywraca prawidłowy wzwód. Do wywołania wzwodu potrzebna jest nadal stymulacja seksualna.

Jak badano preparat Levitra?

Preparat Levitra badano w czterech głównych badaniach z udziałem 2431 pacjentów w wieku 20-83 lat, u których jego działanie porównywano z placebo (leczenie obojętne). Jedno badanie przeprowadzono u pacjentów z cukrzycą, a inne u pacjentów po prostatektomii (u mężczyzn, którym
usunięto gruczoł prostaty). Wyznacznikiem skuteczności była zdolność do uzyskania i utrzymania erekcji. Informacje zapisywano w dwóch kwestionariuszach wypełnianych w domu.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Levitra zaobserwowano w badaniach?

We wszystkich badaniach preparat Levitra okazał siê pod każdym względem znacznie skuteczniejszy od placebo. Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Levitra? Najczęstsze działania niepożądane (u więcej niż 1 pacjenta na 10) to ból głowy i zaczerwienienie twarzy. Pełny wykaz wszystkich zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Levitra przedstawiono w ulotce dla pacjenta. Preparatu Levitra nie powinny stosować osoby nadwrażliwe (uczulone) na wardenafil lub którykolwiek składnik preparatu, i u których nie jest wskazana aktywność seksualna (np. mężczyźni z ciężkimi chorobami układu krążenia, jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Preparatu Levitra nie powinni także przyjmować pacjenci, którzy doznali utraty widzenia spowodowanej zaburzeniami przepływu krwi do nerwu w gałce ocznej (NAION, lub przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego). Przeciwwskazane jest przyjmowanie preparatu Levitra z azotanami (leki stosowane w leczeniu d³awicy piersiowej). Ponieważ preparatu Levitra nie badano na pacjentach z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek, pacjenci z zaburzeniami ciśnienia krwi, lub którzy przeszli udar lub zawał serca w ci±gu ostatnich 6 miesięcy, nie powinni go stosować. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie preparatu Levitra z niektórymi lekami, jak ketokonazol i itrakonazol (leki przeciwgrzybiczne), lub ritonawir and indinawir (stosowane w leczeniu AIDS).

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Levitra?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zdecydował, że korzyści ze stosowania preparatu Levitra przewyższają ryzyko związane z leczeniem mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Levitra do obrotu.

Inne informacje o preparacie Levitra:

 Dnia 6 marca 2003 r. Komisja Europejska przyznała firmie Bayer AG pozwolenie na dopuszczenie preparatu Levitra do obrotu, ważne na terytorium całej Unii Europejskiej.

kAMAGRA Plus

   
  Tel.500618564
 
 
 
 
Viagra - od 30zł
Viagra
Viagra: Producent Pfizer Zamów
Cialis - od 40zł
Cialis
Cialis: Producent - Eli Icos Zamów
Levitra - od 40zł
Levitra
Levitra: Producent - Bayer. Zamów
Kamagra - od 20zł
Kamagra
Producent Ajanta Pharma Zamów
Kamagra PLUS - od 30zł
Kamagra Plus
Plus: Producent Ajanta Pharma Zamów
 

W ofercie naszej apteki online: viagra, cialis, kamagra, wiagra, levitra, kamagra plus. copyright (c) 2007 Viagra Priap.pl. all rights reserved.