Główna Kontakt Zamówienie Cennik
 
 
 

Co to jest Cialis?

Preparat Cialis ma postać żółtych, owalnych tabletek, które zawierają substancję czynną tadalafil (10 lub 20 mg).

W jakim celu stosuje się Cialis?

Preparat Cialis jest stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji (zwanych czasami impotencją) u dorosłych mężczyzn, polegających na niezdolności do uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia (erekcji) w stopniu wystarczającym dla osiągnięcia satysfakcjonuj±cego stosunku płciowego. Warunkiem skuteczności preparatu Cialis jest stymulacja seksualna. Lek jest dostępny wyłącznie na receptê.

Jak stosować Cialis?

Zalecaną dawką preparatu Cialis jest 10 mg, przyjmowane razem z pokarmem lub niezależnie od niego, na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem aktywności seksualnej. Dawkę można zwiększyć do 20 mg u mężczyzn, u których nie następuje odpowiedą na dawkę 10 mg. Maksymalna zalecana częstotliwość stosowania to jeden raz na dobę. Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek powinni przyjmować dawkę 10 mg. Zdecydowanie odradza się stałe, codzienne przyjmowanie preparatu Cialis, ponieważ jego dziaanie zwykle utrzymuje się dłużej niż jedne dzień, a bezpieczeństwo długotrwałego stosowania preparatu po wydłużonym codziennym dawkowaniu nie jest wystarczaj±co znane.

Jak działa Cialis?

Substancja czynna preparatu Cialis, tadalafil, należy do grupy leków zwanych „inhibitorami fosfodiesterazy 5 (PDE5)”. Tadalafil hamuje enzym fosfodiesterazy, który normalnie powoduje rozpad substancji znanej pod nazwą cyklicznego GMP (cGMP). Podczas normalnej stymulacji seksualnej cGMP jest produkowany w prąciu, gdzie powoduje rozkurcz mięśni gładkich ciał jamistych (corpora cavernosa), pozwalający na większy napływ krwi do ciał jamistych, co wywołuje erekcję. Hamuj±c rozpad cGMP, preparat Cialis przywraca prawidłowy wzwód. Stymulacja seksualna jest jednak nadal potrzebna.

Jak badano Cialis?

Preparat Cialis badano w sześciu głównych badaniach z udziałem 1328 pacjentów, u których jego działanie porównywano z placebo (leczenie obojętne). Jedno badanie obejmowało jedynie mężczyzn z ©EMEA 2006 2/2 cukrzycą. Wyznacznikiem skuteczności była zdolność do uzyskania i utrzymania erekcji. Informacje zapisywano w dwóch kwestionariuszach wypełnianych w domu.

Jakie korzyści ze stosowania preparatu Cialis zaobserwowano w badaniach?

We wszystkich badaniach preparat Cialis okazał się znacznie bardziej skuteczny niż placebo. W przypadku jednego z kwestionariuszy, w którym maksymalna liczba punktów wynosiła 30, pacjenci, którzy uzyskiwali wynik zbliżony do 15, po przyjmowaniu preparatu Cialis 10 mg lub 20 mg uzyskiwali odpowiednio wynik 22,6 lub 25. Ogółem, w badaniach dotyczących populacji ogólnej, 81% pacjentów zgłaszało poprawę erekcji po przyjmowaniu preparatu Cialis w porównaniu z 35% pacjentów stosujących placebo.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Cialis?

Najczęstsze działania niepożądane (u więcej niż 1 pacjenta na 10) to ból głowy i niestrawność. Pełny wykaz wszystkich zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Cialis przedstawiono w ulotce dla pacjenta. Preparatu Cialis nie powinny stosować osoby nadwrażliwe (uczulone) na tadalafil lub którykolwiek składnik preparatu, i u których nie jest wskazana aktywność seksualna (np. mężczyźni z chorobą serca). Preparatu Cialis nie powinni tak¿e przyjmowaæ pacjenci, którzy doznali utraty widzenia spowodowanej zaburzeniami przepływu krwi do nerwu w gałce ocznej (NAION, czyli niedokrwienna przednia neuropatia nerwu wzrokowego). Przeciwwskazane jest przyjmowanie preparatu Cialis z azotanami (leki stosowane w leczeniu dławicy piersiowej). Lekarz powinien rozważyć potencjalne ryzyko zaburzeń związanych z aktywnością seksualną u mężczyzn z chorobami układu sercowonaczyniowego. Preparatu Cialis nie badano u pacjentów, którzy w ostatnich 3 miesiącach przebyli zawał serca lub którzy w ci±gu ostatnich 6 miesięcy przebyli udar, lub mieli zaburzenia ciśnienia krwi lub serca (nieregularne bicie serca). Pełny wykaz ograniczeń przedstawiono w ulotce dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Cialis?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) zdecydować, że korzyści ze stosowania preparatu Cialis przewyższają ryzyko związane z leczeniem mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Cialis do obrotu.

Inne informacje o preparacie Cialis:

Dnia 12 listopada 2002 r. Komisja Europejska przyznała firmie Lilly ICOS Limited pozwolenie na dopuszczenie do obrotu dla preparatu Cialis ważne na terytorium całej Unii Europejskiej.

kAMAGRA Plus

   
  Tel.500618564
 
 
 
 
Viagra - od 30zł
Viagra
Viagra: Producent Pfizer Zamów
Cialis - od 40zł
Cialis
Cialis: Producent - Eli Icos Zamów
Levitra - od 40zł
Levitra
Levitra: Producent - Bayer. Zamów
Kamagra - od 20zł
Kamagra
Producent Ajanta Pharma Zamów
Kamagra PLUS - od 30zł
Kamagra Plus
Plus: Producent Ajanta Pharma Zamów
 

W ofercie naszej apteki online: viagra, cialis, kamagra, wiagra, levitra, kamagra plus. copyright (c) 2007 Viagra Priap.pl. all rights reserved.